Chính Sách Bảo mật Hàng Hóa Và Thông Tin Khách Hàng

I. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG A) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên thangmayliendoanh.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (khách hàng có nhu cầu tư vấn). Đây là …

Chính Sách Bảo mật Hàng Hóa Và Thông Tin Khách Hàng Read More »